นั่งเครื่องบินอย่างไรให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

นั่งเครื่องบินอย่างไรให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก เรื่องการติดต่อของโรคภายในห้องโดยสารของเครื่องบินระบุว่า โอกาสในการติดเชื้อไวรัสจากการโดยสารเครื่องบินอยู่ในระดับต่ำ โดยอ้างอิงจากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคซาร์สเมื่อกว่า 17 ปีก่อน
นอกจากนี้ ระบบกรองอากาศในเครื่องบิน ซึ่งใช้ระบบ HEPA สามารถกรองละอองที่มีขนาดอนุภาคได้เล็กถึง 0.3 ไมครอน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งเชื้อไวรัส, แบคทีเรีย และฝุ่น จะไม่สามารถผ่านแผ่นกรองได้ นอกจากนี้ในเครื่องบินรุ่นใหม่ๆยังมีการใช้อากาศหมุนเวียนจากภายนอก 20-30 ครั้งต่อชั่วโมง และอัตราส่วนระหว่างอากาศเดิมกับอากาศใหม่จากภายนอก 50 : 50 ซึ่งจะช่วยทำให้อากาศในห้องโดยสารสะอาดยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
ขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกท่านที่โดยสารเครื่องบินในระยะนี้ เตรียมความพร้อมในการป้องกันตนเองเบื้องต้นดังนี้
1. หากเที่ยวบินไม่เต็ม ให้จองที่นั่งห่างจากผู้อื่นไว้ก่อนดีกว่า
2. สวมหน้ากากอนามัยให้กระชับและสวมไว้ตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่องบิน
3. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสในจุดที่ไม่จำเป็น และล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลล้างมือทุกครั้ง
4. เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยตั้งแต่สนามบิน และพยายามลุกจากที่นั่งให้น้อยที่สุด
5. ท่านใดไม่ได้สวมแว่นสายตา หากสามารถสวมแว่นกันแดดไว้ได้จะยิ่งอุ่นใจได้มากขึ้น

 

ด้วยความปรารถนาดีจากบริษัท พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล