ไหว้พระ ถ่ายรูป พิษณุโลก นครสวรรค์ 2 วัน 1 คืน (มี.ค.-พ.ค.63)