มหัศจรรย์....กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (พ.ค.63)