แอ่วม่วนใจ๋ … เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 2วัน 1คืน (ก.ค.63)