นี่น่านนะ น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน 1คืน (ส.ค.-ก.ย.63)