ไปกิน ไปเที่ยว ไปเปรี้ยว ที่กระบี่... กระบี่ 3วัน 2คืน (ก.ย.-ธ.ค.63)