เป็นตาฮัก…ป่านนี้ อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม 4วัน 2คืน (ต.ค.-ธ.ค.63)