ว่าซั่น...อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม 3วัน 2คืน (พ.ย.63)