ซาอุดิอาระเบีย บินตรง + ภายใน 2 เที่ยวรถไฟความเร็วสูง (ถึงมี.ค.66)