ดูไบ อาบูดาบี มหานครศิวิไลซ์ กลางทะเลทราย (ถึงม.ค.67)