ข้อมูลการท่องเที่ยวและเตรียมตัวก่อนเดินทาง

 พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล และ พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส ได้รวบรวมข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศของแต่ละประเทศมาให้ท่าน ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการท่องเที่ยวในทวีปเอเชีย หรือข้อมูลการท่องเที่ยวในทวีปยุโรป ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นสำหรับท่านในการวางแผนเดินทางไปต่างประเทศ โดยนำเสนอข้อมูลสำคัญๆ ของแต่ละประเทศ อาทิเช่น สภาพภูมิอากาศ เวลา ภาษาที่ใช้ เงินตราและอัตราแลกเปลี่ยน ระบบไฟฟ้า การใช้โทรศัพท์ อาหารการกิน และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ