เมื่อชำระเงินแล้ว จะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยอย่างไร ?

เมื่อท่านได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมธรรม์ของท่านจะถูกส่งไปให้ท่านทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้เมื่อตอนกรอกแบบฟอร์มทำประกันภัยการเดินทาง

หากท่านต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะต้องเสียค่าจัดส่งเพิ่มเติม 30 บาท