นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว บริษัทพรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จำกัด

จัดทำเมื่อ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ของเราบนอินเทอร์เน็ต ที่ www.premierworld.co.th (เว็บไซต์) เราให้ความสำคัญและเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัว เพราะเหตุนี้เราจึงต้องการให้ท่านทราบว่าเราใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างไร

 

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ Application Line เท่านั้น โดยลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเราได้เอง ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับลูกค้า จากนั้นเราจะทำการติดต่อกลับเพื่อให้บริการลูกค้าในทันที หรืออย่างน้อยภายใน 15 นาที กรณีเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่ พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล ได้เปิดเผยข้อมูลช่องทางการสื่อสารแก่ลูกค้า ภายในหัวข้อ “ติดต่อเรา” บนหน้าเว็บไซต์แล้ว ดังนี้

ที่ตั้ง เลขที่ 45 ถนนรามอินทรา (ระหว่างซอยรามอินทรา 65 และ 67) แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

Tel: 02 945 8889  Fax: 02 945 9339 Hotline : 086 888 2525 / 086 306 4774 / 086 306 5225

Email : info@premierworld.co.th

วันและเวลาเปิดทำการ  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น. และวันเสาร์ เวลา 09:00-13:00 น.

 

การเก็บและการใช้ข้อมูล

โดยปกติท่านสามารถเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกเราว่าท่านเป็นใครหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เราทราบ เราจะเก็บข้อมูลของท่านเฉพาะในกรณีที่ท่านยินยอม โดยจะมีการแสดงทางเลือกสำหรับท่านในการยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ การเริ่มเก็บข้อมูลอาจมาจากกรณีการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อรับข่าวสารท่องเที่ยวต่างๆ หรือการร้องขอของท่านในการสอบถามข้อมูลบริการที่ท่านสนใจ ซึ่งทางเราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบกลับความต้องการของท่านที่ท่านได้ร้องขอมาเป็นหลัก เราอาจใช้ข้อมูลของท่านในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือข่าวสารด้านบริการท่องเที่ยวต่างๆในอนาคต ซึ่งท่านสามารถที่จะเลือกรับหรือไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้เสมอ

 

เกี่ยวกับ Cookies

เว็บไซต์อาจมีการใช้เทคโนโลยี Cookies เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงการให้บริการที่รวดเร็วและนำมาซึ่งประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ โดย Cookies คือ ส่วนของข้อความเล็กๆที่จะถูกเก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้เราทราบทุกครั้งที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้แสดงผลเมื่อท่านได้รับ Cookies หรือท่านยังสามารถปฏิเสธการรับ Cookies ได้ แต่โดยทั่วไป ในบางกรณีเว็บไซต์อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านมีการปฏิเสธการรับ Cookies

 

การเก็บรวมรวมข้อมูลด้านสถิติ

เว็บไซต์ของเราอาจมีการเก็บสถิติการเยี่ยมชมในแต่ละหน้าเว็บไซต์ รวมถึง IP address และโดเมนเนมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้ม เชิงสถิติ สำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์และการวางแผนทางการตลาด โดยขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลโดยสรุปและไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนตัวหรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ในการที่จะระบุตัวตนของผู้เข้าชมเว็บไซต์แต่อย่างใด

 

การเปิดเผยข้อมูล

ในบางกรณี เราอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สายการบิน โรงแรม ธนาคาร หรือผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อความจำเป็นในการตอบสนองความต้องการของท่าน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่ท่านได้ตกลงที่จะซื้อบริการท่องเที่ยวต่างๆของเราแล้ว และทางเราพิจารณาโดยเหตุผลแล้วว่าไม่ขัดกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดของระบบกฎหมายประเทศไทย เราจะไม่ทำการขายข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีมีการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือ การร่วมทุนจากบุคคลที่สาม โดยหากมีกรณีดังกล่าวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวจะยังคงไว้และยังคงถูกยึดปฏิบัติอยู่

 

การเชื่อมโยงข้อมูล

เว็บไซด์ของเราอาจจะมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ เราพยายามเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนตัวระดับเดียวกับเรา ในขณะเดียวกัน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเนื้อหาหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่นถือปฏิบัติ รวมถึงความน่าเชื่อถือของเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล สินค้า บริการ ของเว็บไซต์อื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้นเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ในความเสียหายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ผู้ให้บริการรายอื่นๆ ดังนั้นท่านจึงโปรดพิจารณาและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงข้อตกลงต่างๆ ก่อนที่ท่านจะใช้บริการ ซึ่งทางเราไม่มีอำนาจที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือควบคุมเว็บไซต์อื่นๆที่มีได้

 

การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ลบ ข้อมูลส่วนตัว

Premierworld.co.th มีระบบที่ทำให้ท่านสามารถตรวจสอบ แก้ไข และลบข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ ถ้าหากท่านต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลใดๆของท่าน ท่านสามารถติดต่อแจ้งเราได้ทางอีเมล์ info@premierworld.co.th, โทรศัพท์ 02-945-8889 หรือส่งจดหมายแจ้งรายละเอียดมาที่ :

“Premier World Travel Co.,Ltd.” หรือภาษาไทย “บริษัทพรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จำกัด”

45 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วบนโลกของอินเทอร์เน็ต Premierworld.co.th อาจมีการปรับปรุงเนื้อหาที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อความทันสมัย หากท่านมีการใช้งานเว็บไซต์ของเราอยู่เป็นระยะ ทางเราแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่เสมอ

 

การเยี่ยมชมเว็บไซต์
ลูกค้าสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆของเราโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวให้แก่ทางเว็บไซต์ทราบ แต่หากท่านต้องการรับข่าวสารจากพรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล ลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ตามที่พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล กำหนด โดยที่ลูกค้าสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่ง E-mail มาที่ info@premierworld.co.th

เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ในการให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะจัดเก็บสถิติเป็นข้อมูลประเภทต่างๆ อาทิ วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์, การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ, ประเภทของสินค้าที่ท่านให้ความสนใจ เป็นต้น

เราต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อป้องกันเว็บไซต์จากผู้ไม่ประสงค์ดี มิจฉาชีพ หรืออาชญากรในโลกไซเบอร์ โดยตรวจสอบพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น ทั้งนี้ เพื่อดูแล ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านสมาชิกเว็บไซต์ของเรา โดยเราอาจใช้ระบบ “คุกกี้” (Cookies) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยทีมงานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่างๆ อาทิ หมายเลขไอพี (IP Address), ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์, Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม, เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time), เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)

 

ข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์ (Term of Services)

1. รายละเอียดข้อมูลของตั๋วเครื่องบินหรือแพ็คเกจทัวร์ภายในเว็บไซต์
ข้อมูลของตั๋วเครื่องบินหรือแพ็คเกจทัวร์ภายในเว็บไซต์มีปริมาณมาก ก่อนจะนำขึ้นแสดงในหน้าเว็บไซต์ ทางพรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล ได้มีการตรวจสอบแก้ไข โดยเจ้าหน้าที่ของพรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล ก่อนเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณของเนื้อหาและรายละเอียดมีจำนวนมากดังกล่าว จึงอาจมีข้อบกพร่องได้ ทางพรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก, ปฏิเสธ หรือแก้ไขข้อมูลที่มีข้อผิดพลาดหากตรวจพบในภายหลัง

2. การให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์แห่งนี้
ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เพื่อแสดงความคิดเห็นในตัวสินค้าและบริการของเรา รวมถึงการให้อีเมล์ และการส่งอีเมล์จากผู้ใช้บริการท่านหนึ่งท่านใดไปยังอีเมล์ของผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ โดยผู้ใช้บริการยืนยันว่า จะไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด ข่มขู่ หรือแอบอ้าง บุคคล องค์กรใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ข้อมูลที่แสดงขึ้นที่หน้าเว็บไซต์จะผ่านการตรวจสอบในระดับหนึ่ง โดยทางพรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวลขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือแก้ไขข้อความใดๆก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล และมิได้หมายความว่า ทางพรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล ยอมรับ หรือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใดๆของผู้ใช้บริการที่แสดงขึ้นบนเว็บไซต์หรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวแต่ประการใด

3. ข้อมูลการชำระค่าตั๋วเครื่องบิน, แพ็คเกจทัวร์, หรือค่าบริการ ด้วยบัตรเครดิต
การเลือกชำระค่าตั๋วเครื่องบิน, แพ็คเกจทัวร์, หรือค่าบริการ ด้วยบัตรเครดิตนั้น ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตของท่านจะกระทำในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารโดยตรง โดยทางธนาคารจะทำตรวจสอบและทำการอนุมัติเอง ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่านจะไม่มีการจัดเก็บไว้ที่ระบบของพรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล แต่อย่างใด ทางพรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวลจะยอมรับว่าการชำระค่าตั๋วเครื่องบิน, แพ็คเกจทัวร์, หรือค่าบริการ ด้วยบัตรเครดิตว่าสำเร็จเสร็จสิ้น ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งผลอนุมัติจากธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระ มายังพรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวลแล้วเท่านั้น ทางพรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวลขอสงวนสิทธิ์ในการขอและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบ

4. เงื่อนไขการยกเลิกสินค้าและบริการ

เงื่อนไขการยกเลิกสินค้าและบริการ มีแจ้งรายละเอียดอยู่ในสินค้าและบริการนั้นๆ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการจากทางเรา