ร้องเรียน บริการ

กรณีที่ท่านต้องการติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่ท่านพบในการเดินทางท่องเที่ยวกับบริษัทฯ หรือพบปัญหาในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล, พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส (สำนักงานใหญ่) และ พีดับบลิวที เอ็กซ์เพรส สาขาต่างๆ

หรือต้องการที่จะเสนอแนะ ติชมบริการ ให้แก่ทางบริษัทฯได้ทราบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ท่านสามารถส่งอีเมล์มาได้ที่ headoffice@premierworld.co.th หรือโทรสายด่วน 086 884 6888

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการของบริษัทฯ และทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านอีกต่อไปในอนาคต

.

หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลบริษัท พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จำกัด เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ท่านสามารถติดต่อได้ที่

dot-logo  โทร. 02 401 1111

358901-01สคบ. โทร. 1166

dbd .กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 1570